Ron Mai

mkdesign-it webdesign ariq

Praktijk voor hypno,- gedrags- en verbaal therapie

Mijn naam is Ron Mai. In 1998 ronde ik met succes de beroepsopleiding af voor hypno,- gedrags- en verbaaltherapeut te Velserbroek.

Deze opleiding heeft als streven om met combinaties van diverse behandeltechnieken korte, doch effectieve behandelperioden aan te gaan. Soms ben je met drie of vier afspraken al geholpen. Gemiddeld werk ik 5 tot 8 keer met mensen, afhankelijk van het probleem, en altijd vanuit respect voor jou als persoon met heel je wezen en al je gevoelens. Mijn specialisme is trauma verwerking, angsten en fobiën.

Ik ben als register-therapeut aangesloten bij de Nederlandse Bond voor Hypnotherapeuten, heb een zorgverzekeraarsnummer en ik ben tevens gecertificeerd NBVH praktijkbegeleider van basistherapeuten en kandidaten-registertherapeut.

Na twintig jaar praktijkervaring heb ik een snelle, resultaat gerichte, psychotherapeutische methodiek ontwikkeld. Binnen één sessie is vrijwel altijd de oorzaak van de klacht helder. Deze klacht is verbonden aan een gebeurtenis uit het verleden en vaak onbewust gekoppeld aan een belemmerende overtuiging. Als deze overtuiging, en de daaruit ontstane ‘conclusie’ over jezelf t.o.v. de buitenwereld, bewust is geworden, kan ze losgelaten worden. Met behulp van diverse interventies help ik je hierbij en kan je ‘heling’ een aanvang nemen.

Z

Ron Mai

Grafisch design | Webdesign

15 november 2018

mkdesign-it webdesign

Wij bouwen aan langdurige klantrelaties

0630354806